Arhivă

Agenda Adunării Generale de dare de seamă și alegeri AFPM

[:ro]Locația: Chişinău, Sala de conferință  a Stadionului „Zimbru”,
Hotelul „Zimbru”.

14 februarie 2020, ora 16.00.

ORDINEA DE ZI:
1. Mesajul de salut
2. Apelul, verificarea înmânării rechizitelor pentru vot şi declaraţia provizorie precum că Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri AFPM întruneşte cvorumul necesar.
Raportor Iurie Bulgăreanu – secretar general AFPM.
3. Alegerea Comisiei de validare-numărare. Responsabili: secretarul va întocmi procesul verbal; preşedintele adunării va prezida Adunarea.
Raportor Iurie Bulgăreanu.
4. Declaraţia preşedintelui adunării: Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri al AFPM a fost convocată în conformitate cu prevederile Statutului AFPM. Validarea mandatelor.
Raportor – preşedintele adunării AFPM.
5. Aprobarea Agendei Adunării Generale de dare de seamă și alegeri AFPM.
Raportor – preşedintele adunării AFPM.
6. Afilierea noilor membri ai AFPM.
Raportor – președintele adunării AFPM.
7. Raportul de activitate pe perioada anilor 2016-2019; aprobarea raportului.
Raportor – Eduard Crețu, preşedinte AFPM.
8. Raportul Comisiei de cenzori; aprobarea raportului.
Raportor – preşedintele Comisiei de cenzori, Ghenadie Bereghici.
9. Prezentarea candidaților la funcțiile de președinte și secretar general al AFPM; aprobarea modelului buletinelor și procedurii de vot.
Raportor – preşedintele adunării AFPM.
10. Alegerea preşedintelui AFPM.
11. Alegerea secretarului general AFPM.
12. Alegerea Biroului Federal (organul de conducere).
13. Alegerea Comisiei de cenzori a AFPM.
14. Alegerea Comisiei de supraveghere.
Raportor – preşedintele adunării AFPM.
15. Aprobarea Statutului în redacție nouă și schimbarea denumirii din AO „Asociația de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova” în AO „Federația Sportivă de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova”.
Raportor – preşedintele adunării AFPM.
16. Stabilirea termenelor desfășurării următoarei Adunări generale ordinare a AFPM.
Raportor – preşedintele adunării AFPM.

17. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de procedura de înregistrare.
Raportor – preşedintele adunării AFPM.[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *