Arhivă

Anunţ! Concurs pentru ocuparea funcţiei de antrenor principal al reprezentativei naționale de fotbal de plajă

[:ro]Asociația de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de antrenor principal al lotului național. Condiţiile de participare sunt următoarele:

 are capacitatea deplină de exerciţiu;
 nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 nu are antecedente penale nestinse;
 îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice / Studii:
1. Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul sportului;
2. Experienţă profesională în domeniu – 5 ani;
3. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
4. Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).
5. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională ar fi un avantaj (rusa, engleza, franceza).

Abilităţi:
Lucrul cu informaţia, planificare, organizare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini /Comportamente:
Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs fie personal, fie prin prin poştă sau e-mail. Acesta va include:
1. cererea de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4. curriculum vitae (model european)
5. copia carnetului de muncă;
6. certificat privind starea de sănătate care să permită practicarea sportului.
7. cazierul judiciar;
8. trei fotografii color 3×4;
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, precum și programul de dezvoltare strategică al lotului național.
Dacă actele de participare depuse în prealabil sunt în formă de copii, originalele acestora urmează a fi prezentate în ziua desfăşurării concursului.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 20 septembrie 2019
Telefon: 069400440
e-mail: beachsoccermoldova@yahoo.com
adresa poştală: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 80
persoana de contact: Iurie Bulgăreanu, secretar general al Asociaţiei de Fotbal pe Plajă.

[:]

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *